Neutralisation af kat

Familiekatte, der får lov at løbe frit ud og ind af hjemmet, er ikke vilde dyr. Vi plejer og fodrer dem og giver dem husly. Den samlede danske bestand af katte reguleres derfor ikke naturligt. Tænk på, at katten ikke er et oprindeligt dyr i Danmark. Alle landets herreløse katte stammer fra katte, som oprindeligt hørte til hos en familie.

Hvis katten får lov at løbe frit ud og ind af hjemmet, bør den neutraliseres. For hunkattens vedkommende først og fremmest for at undgå killinger. øretatoo 2 For hankattens vedkommende dels for at undgå, at den gør kvarterets hunkatte drægtige, dels for at undgå slagsmål og skader - og for at undgå, at den strinter indenfor. Ved at få din kat neutraliseret, er du også med til at holde bestanden af herreløse katte nede.

Neutralisering forstås normalt som kastration af hankatten og sterilisation af hunkatten. Ved kastrationen fjernes testiklerne, og ved sterilisation fjernes æggestokke (og evt. livmoder). Disse indgreb skal udføres af en dyrlæge og foregår under bedøvelse.

 

 

Kastration af hankat

Ved kastrationen ændres hankattens adfærd, og det kan være en fordel, hvis den holdes som familiekat:
  • Kattens tendens til at strejfe reduceres, så den opholder sig mere hjemme.
  • Den vil ikke så ofte komme i slagsmål med andre hankatte, hvorfor risikoen for skader bliver mindre.
  • Dens tendens til at strinte indendørs vil reduceres, og dens urin vil ophøre med at være ildelugtende.
  • Da hankatten bliver mindre aktiv ved kastration, kan den tage på i vægt. Dette kan undgås ved at regulere mængden af foder.
Pris for kastration af hankat
Pris inkl. vaccination 
Gebyr til Dansk katteregister
 1500-1600 kr.
2000-2100 kr.
145 kr.
OBS du får et gratis øremærke med i prisen

 

 

Sterilisation af hunkat

Hunkattens adfærd ændres ikke på samme måde ved sterilisation. I stedet for at lade hunkatten sterilisere kan man give den p-piller én gang om ugen. Vi anbefaler dog sterilisation fordi:
  • P-piller er ikke 100 % effektive, bl.a. fordi det kan være svært at kontrollere, at katten får dem med den regelmæssighed, der behøves, for at de virker. Desuden kan katten kaste p-pillen op, uden man opdager det.
  • Hvis katten får p-piller, efter den er blevet drægtig, er der risiko for, at den vil få dødfødte eller misdannede killinger.
  • Brug af p-piller øger risikoen for forandringer i livmoderen i form af forstørret livmoder med cystedannelse eller betændelse samt svulster i bryst-kirtlerne og sukkersyge.
  • P-piller kan øge kattens appetit, så den får tendens til fedme. Det kan reguleres ved at tilpasse fodringen.
Pris for sterilisation af hunkat
Pris inkl. vaccination 
Gebyr til Dansk katteregister 
2500-2600 kr.
3000-3100 kr.
145 kr.
OBS du får et gratis øremærke med i prisen