Vaccination af kanin

Der er mange meninger om, hvor lidt og hvor meget vores kaniner skal vaccineres. Her får du fakta om de sygdomme vi kan vaccinere imod og vores anbefalinger til vaccinationsprogram

Myxomatose ( kaninpest) skyldes infektion med et virus. Der går 5-14 dage fra en kanin bliver smittet, til den viser tegn på sygdom. Symptomer viser sig i form af hævede øjne og kønsorganer, flåd fra næse og øjne, og væskefyldte hævelser i hovedet og på kroppen. I løbet af få dage kan hævelserne føre til blindhed, og kaninen får svært ved at spise og drikke.

Sygdommen har en høj dødelighed, men der findes nogle få kaniner, som overlever i uger til måneder efter infektionen. Oftest dør kaninerne indenfor 12 dage. Sygdommen spredes via blodsugende insekter som myg og lopper, og kan smitte direkte fra kanin til kanin.

RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) skyldes infektion med et virus. Denne virus findes i to varianter RHD1 og RHD2. Der går kun 1-3 dage fra kaninen smittes til den bliver syg. Det er et hurtigt og dødeligt sygdomsforløb som kanin udsættes for og derfor dør de fleste kaniner uden de når at vise tegn på sygdommen. Kaniner der lever længe nok til at udvise symptomer vil få feber, kramper og blødninger fra næse og mund.

RHD2 har oftest et lidt længere forløb end RHD1. Sygdommen spredes let mellem kaniner, da virus udskilles i urin, afføring og sekreter fra smittede dyr.  

Vacccine af kanin anbefales når kaninen er 6 uger gammel. Kaninen vil opnå immunitet efter 3 uger og derefter holder vaccinen i et år. Derefter anbefales der årlig vaccination af kaninen. 


 Lepus